Kahle

DWF-logo.jpg

KAHLE, репрографска семејна компанија која ги опслужува архитектите, градежните компании, локалните совети и јавните претпријатија, започна со работа во Нирнберг во 1974 год. Оттогаш, пазарот за технички цртежи во боја и другите печатарските решенија порасна експоненцијално; а бизнисот го следеше примерот. Пазарните услови ретко стагнираат и KAHLE неодамна требаше да го адаптира својот бизнис за да одговори на растежот на меѓународната побарувачка, во услови на сериозна домашна конкуренција во CAD цртежите во боја.

Резултати

Месечниот обем на печатење е зголемен за 50%

Месечниот обем на печатење е зголемен за 50%

Трошоците се намалени за 30 проценти

Трошоците се намалени за 30 проценти

Времето на испорака е намалено за 30 проценти

Времето на испорака е намалено за 30 проценти

Намалено прекувремено работење на персоналот

Намалено прекувремено работење на персоналот

Промовирање на нов модел на цени

Промовирање на нов модел на цени

Обезбедување на најголема нарачка за печатење во својата 36-годишна историја

Обезбедување на најголема нарачка за печатење во својата 36-годишна историја

objectives

Крајна цел

Да се зголеми брзината на печатењето, испораката и продуктивноста, особено во однос на цртањето во CAD, за да се постигне одржлив развој на бизнисот

Предизвици

• Функционирање во рамките на капацитетот

• Голем притисок да се исполнат обврските навреме

• Релативно високи деловни трошоци

• Ограничена можност за деловно проширување

objectives
KAHLE

Пристап

Инсталирање на ново решение за печатење со ненадмината брзина и економични производствени можности