DWF-hero1-1600x600

Barry Callebaut постигнува голем успех со решението од Canon

DWF-logo.jpg

Во ревизијата на своите деловни операции, Barry Callebaut откри дека печатењето е област на којашто ѝ е потребна реформа. Всушност, печатењето и одржувањето беа едни од најголемите поединечни трошоци во однос на време и пари.

Резултати

Далечинското печатење е сега брзо и беспрекорно

Далечинското печатење е сега брзо и беспрекорно

Новото решение се управува централно во седиштето

Новото решение се управува централно во седиштето

Двостраното печатење има зголемено одржливо печатење

Двостраното печатење има зголемено одржливо печатење

Вработените можат да споделуваат и да печатат документи на секоја локација, за само неколку минути

Вработените можат да споделуваат и да печатат документи на секоја локација, за само неколку минути

Barry_Callebaut

Крајна цел

За да ги исполни целите за развој, на Barry Callebaut му беше потребен целосно нов операциски систем во склад со стратешките столбови: иновација, ефикасност на трошоците, одржливост и проширување.

Предизвици

• Постоечката група на печатачи трошеше многу време и ресурси, како за регуларните вработени, така и за IT тимот

• Индивидуално сервисираните печатачи беа тешки за управување и сервисирање

• Операциите беа бавни и неефикасни

• Големи трошоци за интегрирање на печатарскиот систем со други канцеларии, на различни локации

Пристап

Новата група на MFD уреди од Canon и централната инфраструктура за печатење беа имплементирани за да им овозможат на вработените лесно и едноставно печатење и скенирање.

Barry_Callebaut