ABC- Hero1

На патот кон успехот со инк-џет

Documenteam GmbH & Co. KG Bielefeld специјализира во печатење материјали за обука, технички упатства и книги. Денес, голем број од нивните производи се изработуваат дигитално и се нудат на барање. Со помош на нивниот нов систем со можност за сечење на хартија Océ VarioPrint i300, компанијата може ефикасно да ги намали трошоците со кои операторите за услуги за печатење се соочуваат секојдневно.

ABC-image1
ABC-image1

„Малите серии не можат да се печатат економично во офсет. Од друга страна пак, некои серии се премногу скапи за да се отпечатат преку системи што работат со тонер. Пазарот е многу чувствителен на цената, па затоа моравме да пронајдеме решение за тоа.“

Thorsten Bischof