Како да го ажурирате вашиот фирмвер


Можно е да биде потребно ажурирање на фирмверот на печатачот за да можете да печатите преку сертифицирани Mopria мобилни терминали.
Постојат два начина за ажурирање на фирмверот на серијата MF6100, серијата MF8200C и серијата MF8500.

Ажурирање преку печатачот >
Ажурирање преку компјутерот >

Опција 1: ажурирање преку самиот печатач преку интернет

Преземете го фирмверот од интернет во печатачот кој го користите, без да користите компјутер (Windows/Mac), а потоа ажурирајте го фирмверот. (Печатачот треба да биде поврзан на интернет.)

1.    Од менито на панелот за ракување, изберете [Подесувања за управување со системот] → притиснете [ОК].2.    Изберете [Ажурирај фирмвер] → притиснете [ОК].3.    Изберете [Преку интернет] → притиснете [ОК].4.    Ажурирајте го фирмверот според инструкциите на екранот.
Ажурирањето на фирмверот заврши.
Активирајте ја апликацијата Canon Mobile Scanning for Business и започнете да го користите печатачот со ажуриран фирмвер.

За да извршите преземање, треба да го внесете серискиот број на печатачот.

Забелешка:

  • Серискиот број содржи осум цифри и се наоѓа на ознаката поставена на задната страна на печатачот.
  • Ако не можете да го пронајдете серискиот број, погледнете во прирачниците кои се испорачуваат со печатачот. Можете да ги пронајдете соодветните теми со пребарување на "сериски број."

2. Префрлете го печатачот во режим на преземање

A) Од менито на панелот за ракување, изберете [Поставки за управување со системот] → притиснете [ОК].B) Изберете [Ажурирај фирмвер] → притиснете [ОК].C) Изберете [Преку компјутер] → притиснете [ОК].D) Во пораката "Ажурирај фирмвер?", притиснете [Да].

Функционирањето ќе премине во режим на преземање.

За поврзување преку LAN:


За поврзување преку USB:


Ако сте поврзани преку LAN, внесете ја IP адресата која се прикажува на панелот. Треба да ја внесете кога ќе ја извршувате следната постапка преку компјутерот (Windows/Mac).

3. Активирајте ја алатката за корисничка поддршка и ажурирајте го фирмверот

A) Декомпресирајте го преземениот фајл кој го содржи фирмверот во вашиот компјутер (Windows/Mac).

B) Кликнете два пати врз фајлот Алатка за корисничка поддршка во декомпресираниот фолдер


Алатката за корисничка поддршка ќе се активира.

C) Ажурирајте го фирмверот според инструкциите на екранот.


Забелешка:

  • За повеќе информации во врска со ракувањето, погледнете го "Водичот за ракување на алатката за корисничка поддршка" во компресираниот фолдер.  • Ако печатачот кој го користите е поврзан преку LAN, треба да ја внесете IP адресата во полето [IP адреса] за време на користењето на алатката за корисничка поддршка. Внесете ја IP адресата прикажана во чекор 4 од "Префрлување на печатачот во режим на преземање."

4.    Рестартирајте го печатачот
По преземањето на фирмверот од Алатката за корисничка поддршка, притиснете го копчето [Стоп] на контролниот панел на печатачот.
Печатачот ќе се рестартира.
Ажурирањето на фирмверот заврши.
Активирајте ја апликацијата Canon Mobile Scanning for Business и започнете да го користите печатачот со ажуриран фирмвер.