VarioPrint i300 Спецификации

ТЕХНОЛОГИЈА

Технологија за печатење

Инк-џет, Océ на барање, пиезоелектрична

Мастило

Пигментно мастило базирано на вода од Océ

Големина на капки

Различно, на повеќе нивоа

Брзина на печатење

300 A4 слики / 152 A3 слики двострано


150 A4 слики / 82 A3 слики еднострано

Специјална брзина

200 A4 слики / 106 A3 слики двострано


150 A4 слики / 82 A3 слики еднострано

Работен циклус

1.000.000 – 10.000.000 A4 слики/месечно

Резол. на печ.

600x600 dpi со повеќе нивоа (1200 dpi детектирано)

ХАРТИЈА

Тежина на хартија

60–300 gr/m²

Подлоги

Необложени, обработени за инк-џет, обложени за инк-џет, офсет необложени, офсет обложени, картички

Стандардна конфигурација

1 модул за внес на хартија (PIM), стандарден PIM или PIM-XL


1 една единица за редење со висок капацитет

По избор

Втор и трет модул за внес на хартија, стандарден PIM или PIM-XL


Втора единица за редење со висок капацитет

Големини на хартија

203 x 203mm - 488 x 320mm


178 x 254mm (со изборен водич)


350 x 500 mm или 353 x 500 mm со PIM-XL

Капац. за хартија

4.600 листови A4 (80 gsm) со еден PIM


9.200 листови A4 (80 gsm) со два PIM


13.800 листови A4 (80 gsm) со три PIM

СТАНДАРДЕН МОДУЛ ЗА ВНЕС НА ХАРТИЈА (PIM)

Фах за хартија

2 x 600 листови, 2 x 1.700 листови (80 gsm)

Стандарден капацитет на хартија

4.600 листови

Големина на хартија

203 x 203 mm - 488 x 320 mm


178 x 254 mm (со изборен водич)

Димензии (ШxДxВ)

987 x 1015 x 1040 mm

Теж.

240 kg

МОДУЛ ЗА ВНЕС НА ХАРТИЈА XL (PIM-XL)

Фах за хартија

2 x 600 листови, 2 x 1.700 листови (80 gsm)

Стандарден капацитет на хартија

4.600 листови

Големина на хартија

Горен фах: 203 x 203 mm - 488 x 320 mm


Сите други фахови: 350 x 500 mm или 353 x 500 mm (фиксно)

Димензии (ШxДxВ)

987 x 1015 x 1040 mm

Теж.

240 kg

ЕДИНИЦА ЗА РЕДЕЊЕ СО ВИСОК КАПАЦИТЕТ

Редење

2 x 3.000 листови (80gsm) по единица за редење

Димензии (ШxДxВ)

899 x 745 x 1040 mm


899 x 1250 x 1040 mm со изваден фах за редење

Теж.

Празен 140 kg, полн 300 kg

PRISMASYNC КОНТРОЛОР

Мрежно поврзување

2 x 10 gigabit Ethernet (10/100/1000 Base-T)


TCP/IP (LPR /LPD, лежиште 9100), статичка IP / автоматска IP (DHCP), IPv4, IPv6 (само во режим за печатење документи)

Јазици за опис на страница

PDF 1.7 (Extension Level 3), PDF-X (поддршка за APPE 3.x RIP), PDF/VT (Level 1), PPML, IPDS IS/3

Проследување задачи

lpr, автоматски папки преку WebDAV, Socket (проследување), JDF/JMF (преку адаптер), IPP 2.0

Протоколи

SNMP v1, SNMP v3, ресурси на централен уред MIB, MIB II, печатач MIB, следење на задачи MIB, управување со задачи MIB (делумно)

База на податоци за бои во точка

PANTONE+ Solid (обложени и необложени), PANTONE GOE (обложени и необложени), HKS (K,N), HKS (K,N) 3000+, PANTONE+ Solid 336 New (обложени и необложени)

ПРЕДУСЛОВИ ЗА ПОВРЗУВАЊЕ

Осигурувач за поврзување (EU)

230/400 VAC, 100 A; 100-240 VAC, 13-20 A; 200-240 VAC, 13-20 A

Потрошувачка на енергија-печатење (EU)

22 kW

Потрошувачка на енергија-мирување (EU)

13,5 kW

Компресиран воздух

8-12 бари, сув и без масло

Вода за пиење

Максимален притисок од 8 бари, 1 - 40°C

ТЕМПЕРАТУРА ВО

опкружувањето

Оптимален опсег од 20–26 °C

Влажност

Оптимален опсег од 30–50%

Шум при работа

Печатење 71 dB, режим на подготвеност 61 dB

ФИЗИЧКИ ПОДАТОЦИ*

Должина × Широчина x Висина

8.800 × 2.750 x 2.400 mm

Теж.

Приближно 7.000 kg

Одрекување од одговорност

* Дадени се физички податоци за стандардна конфигурација што содржи еден модул за внес на хартија и една единица за редење со висок капацитет

* Дадени се физички податоци за стандардна конфигурација што содржи еден модул за внес на хартија и една единица за редење со висок капацитет