hero-header.jpg

Како фотографирав на север, исток, југ и запад

Погледнете го нашиот видео запис „Зад сцените“ за да дознаете како фотографот Ed Norton го користи своето време во градот за да може вистински да го разбере пред да ја долови неговата перспектива. Откријте како тој го инкорпорира истражувањето за да се задлабочи во градот и прецизно да ја долови неговата уникатна атмосфера.