Примарни EF објективи

Нудат спој од квалитет на слика, компактна големина и широки максимални решетки.