PR Contacts

Kонтакти за односи со јавноста на Canon во Европа

За прашања од медиуми, ве молиме контактирајте:

Kонтакт за односи со јавноста за корпорации

Лице за контакт: Sarah Vloothuis

Телефон: +44 208 588 8220

Е-пошта: Sarah.Vloothuis@canon-europe.com


Kонтакт за односи со јавноста за деловни решенија

Лице за контакт: Alex Wood

Телефон: 0208 588 8234

Е-пошта: alex.wood@canon-europe.com


Kонтакт за односи со јавноста за корисници

Лице за контакт: Sara Marshall

Е-пошта: CEL-DL.CIG.PR@canon-europe.com