PR Contacts

Kонтакти за односи со јавноста на Canon во Австрија

За прашања од медиуми, ве молиме контактирајте:

Kонтакт за односи со јавноста за корпорации

Лице за контакт: Sabrina Rachor

Телефон: +43 (1) 680 88-769

Е-пошта: sabrina-lucia.rachor@canon.at


Kонтакт за односи со јавноста за деловни решенија

Лице за контакт: Sabrina Rachor

Телефон: +43 (1) 680 88-769

Е-пошта: sabrina-lucia.rachor@canon.at


Kонтакт за односи со јавноста за корисници

Лице за контакт: Sabrina Rachor

Телефон: +43 (1) 680 88-769

Е-пошта: sabrina-lucia.rachor@canon.at