PR Contacts

Kонтакти за односи со јавноста на Canon во Белгија

За прашања од медиуми, ве молиме контактирајте:

Kонтакт за односи со јавноста за корпорации

Лице за контакт: Filip Vandenbempt

Телефон: +32 2 7220 519

Е-пошта: f.vandenbempt@canon.be


Kонтакт за односи со јавноста за деловни решенија

Лице за контакт: Steve Haentjens

Телефон: +32 2 7220 519

Е-пошта: steve.haentjens@canon.be


Kонтакт за односи со јавноста за корисници

Лице за контакт: Sacha Thonon

Телефон: +32 2 722 06 77

Е-пошта: sacha.thonon@canon.be