PR Contacts

Kонтакти за односи со јавноста на Canon во Република Чешка

За прашања од медиуми, ве молиме контактирајте:

Kонтакт за односи со јавноста за корпорации

Kонтакт: Hana Holcova

Телефон: +420 225 280 390

E-пошта: hana.holcova@canon.cz


Kонтакт за односи со јавноста за деловни решенија

Kонтакт: Hana Holcova

Телефон: +420 225 280 390

E-пошта: hana.holcova@canon.cz


Kонтакт за односи со јавноста за корисници

Kонтакт: Hana Holcova

Телефон: +420 225 280 390

E-пошта: hana.holcova@canon.cz