PR Contacts

Kонтакти за односи со јавноста на Canon во Данска

За прашања од медиуми, ве молиме контактирајте:

Kонтакт за односи со јавноста за корпорации, деловни лица и корисници

Лице за контакт: Else-Marie Westh

Телефон: +45 70 155 005

Е-пошта: emw@canon.dk