PR Contacts

Kонтакти за односи со јавноста на Canon во Данска

За прашања од медиуми, ве молиме контактирајте:

Kонтакт за односи со јавноста за корпорации, деловни лица и корисници

Лице за контакт: Andrea Frovin

Телефон: +45 26 79 35 08

Е-пошта: andrea.frovin@canon.dk