PR Contacts

Kонтакти за односи со јавноста на Canon во Финска

За прашања од медиуми, ве молиме контактирајте:

Kонтакт за односи со јавноста за корпорации

Лице за контакт: Teija Tamminen-Saremaa

Телефон: +358 (0)10 544 4609

Е-пошта: teija.tamminen-sareema@canon.fi


Kонтакт за односи со јавноста за деловни решенија

Лице за контакт: Irma Majander

Телефон: +358 (0) 10 544 4548

Е-пошта: irma.majander@canon.fi


Kонтакт за односи со јавноста за корисници

Лице за контакт: Valpuri Mäkinen

Телефон: +358 (0) 10 544 4639

Е-пошта: valpuri.makinen@canon.fi