PR Contacts

Kонтакти за односи со јавноста на Canon во Франција

За прашања од медиуми, ве молиме контактирајте:

Kонтакт за односи со јавноста за корпорации

Лице за контакт: Cecile Fayet

Телефон: +33 141 997 754

Е-пошта: cecile_fayet@cf.canon.fr


Kонтакт за односи со јавноста за деловни решенија

Лице за контакт: Marie-José Denis

Телефон: +33 (0)1 41 99 75 66

Е-пошта: mariejo_denis@cf.canon.fr


Kонтакт за односи со јавноста за корисници

Лице за контакт: Pascal Briard

Телефон: +33 (0)1 41 30 15 26

Е-пошта: pascal_briard@cci.canon.fr