PR Contacts

Kонтакти за односи со јавноста на Canon во Грција

За прашања од медиуми, ве молиме контактирајте со:

Лице за контакт за односи со јавноста за корпорации

Лице за контакт: Drossos Drossos Canon Greece

Телефон: +30 210 7454 651

Е-пошта: Drossos.Drossos@canon.gr


Лице за контакт за односи со јавноста за деловни решенија

Лице за контакт: Drossos Drossos Canon Greece

Телефон: +30 210 7454 651

Е-пошта: Drossos.Drossos@canon.gr


Лице за контакт за односи со јавноста за корисници

Лице за контакт: Drossos Drossos Canon Greece

Телефон: +30 210 7454 651

Е-пошта: Drossos.Drossos@canon.gr