PR Contacts

Kонтакти за односи со јавноста на Canon во Унгарија

За прашања од медиуми, ве молиме контактирајте:

Kонтакт за односи со јавноста за корпорации

Лице за контакт: Tamas Horvath

Телефон: +36 1237 59 40

Е-пошта: Tamas.Horvath@canon.hu


Kонтакт за односи со јавноста за деловни решенија

Лице за контакт: Tamas Horvath

Телефон: +36 1237 59 40

Е-пошта: Tamas.Horvath@canon.hu


Kонтакт за односи со јавноста за корисници

Лице за контакт: Krisztina Molnar

Телефон: +36 (1) 237 5942

Е-пошта: krisztina.molnar@canon.hu