PR Contacts

Kонтакти за односи со јавноста на Canon во Ирска

За прашања од медиуми, ве молиме контактирајте:

Kонтакт за односи со јавноста за корпорации

Лице за контакт: Lisa Attfield

Телефон: +44 (0)1737 220 346

Е-пошта: lisa_attfield@cuk.canon.co.uk


Kонтакт за односи со јавноста за деловни решенија

Лице за контакт: Greg Wilson

Телефон: +353 1 205 2491

Е-пошта: greg.wilson@canon.ie


Kонтакт за односи со јавноста за корисници

Лице за контакт: Jonothan Sultan

Телефон: +353 1 205 2416

Е-пошта: jonothan.sultan@canon.ie