PR Contacts

Kонтакти за односи со јавноста на Canon во Италија

За прашања од медиуми, ве молиме контактирајте:

Kонтакт за односи со јавноста за корисници, деловни лица и корпорации

Лице за контакт: Comunicazione & Immagine

Телефон: +39 02 4548 1680

Е-пошта: info@comunicazione-immagine.it