PR Contacts

Kонтакти за односи со јавноста на Canon во Холандија

За прашања од медиуми, ве молиме контактирајте:

Kонтакт за односи со јавноста за корпорации

Лице за контакт: Marieke van der Made

Телефон: +31 (0)73 - 68 15 232

Е-пошта: M.van.der.Made@canon.nl


Kонтакт за односи со јавноста за деловни решенија

Лице за контакт: Marieke van der Made

Телефон: +31 (0)73 - 68 15 232

Е-пошта: m.van.der.made@canon.nl


Kонтакт за односи со јавноста за корисници

Лице за контакт: Judith Snel

Телефон: +31 (0)20 714 9210

Е-пошта: J.Snel@canon.nl