PR Contacts

Kонтакти за односи со јавноста на Canon во Норвешка

За прашања од медиуми, ве молиме контактирајте:

Kонтакт за односи со јавноста за корпорации

Лице за контакт: Tonje Angell

Телефон: +47 2262 94 05

Е-пошта: tonje.angell@canon.no


Kонтакт за односи со јавноста за деловни решенија

Лице за контакт: Tonje Angell

Телефон: +47 2262 94 05

Е-пошта: tonje.angell@canon.no


Kонтакт за односи со јавноста за корисници

Лице за контакт: Tonje Angell

Телефон: +47 2262 94 05

Е-пошта: tonje.angell@canon.no