PR Contacts

Kонтакти за односи со јавноста на Canon во Полска

За прашања од медиуми, ве молиме контактирајте:

Kонтакт за односи со јавноста за корпорации

Лице за контакт: Katarzyna Kluza

Е-пошта: katarzyna.kluza@canon.pl


Kонтакт за односи со јавноста за деловни решенија

Лице за контакт: Katarzyna Kluza

Е-пошта: katarzyna.kluza@canon.pl


Kонтакт за односи со јавноста за корисници

Лице за контакт: Katarzyna Sobczak

Е-пошта: katarzyna.sobczak@canon.pl