PR Contacts

Kонтакти за односи со јавноста на Canon во Португалија

За прашања од медиуми, ве молиме контактирајте:

Kонтакт за односи со јавноста за корпорации

Лице за контакт: Ana Cristina

Телефон: +351 21 470 4037

Е-пошта: ana.cristina@canon.pt


Kонтакт за односи со јавноста за деловни решенија

Лице за контакт: Ana Cristina

Телефон: +351 21 470 4037

Е-пошта: ana.cristina@canon.pt


Kонтакт за односи со јавноста за корисници

Лице за контакт: Goreti Pedrosa

Телефон: +351 214 704 000

Е-пошта: goreti.pedrosa@canon.pt