PR Contacts

Kонтакти за односи со јавноста на Canon во Романија

За прашања од медиуми, ве молиме контактирајте:

Kонтакт за односи со јавноста за корпорации

Лице за контакт: Dana Pelin

Телефон: 0040.21.300.54.03

Е-пошта: dana.pelin@canon.ro


Kонтакт за односи со јавноста за деловни решенија

Лице за контакт: Dana Pelin

Телефон: 0040.21.300.54.03

Е-пошта: dana.pelin@canon.ro


Kонтакт за односи со јавноста за корисници

Лице за контакт: Dana Pelin

Телефон: 0040.21.300.54.03

Е-пошта: dana.pelin@canon.ro