PR Contacts

Kонтакти за односи со јавноста на Canon во Русија

За прашања од медиуми, ве молиме контактирајте:

Kонтакт за односи со јавноста за корпорации, деловни решенија и корисници

Лице за контакт: Elmira Alieva

Телефон: +7 495 2585600

Е-пошта: elmira.alieva@canon.ru