PR Contacts

Kонтакти за односи со јавноста на Canon во Јужна Африка

За прашања од медиуми, ве молиме контактирајте:

Kонтакт за односи со јавноста за корпорации, деловни решенија и корисници

Лице за контакт: Kathryn Whittall

Телефон: + 27 11 2654 928

Е-пошта: Kathryn.Whittall@Canon.co.za