PR Contacts

Kонтакти за односи со јавноста на Canon во Шпанија

За прашања од медиуми, ве молиме контактирајте:

Kонтакт за односи со јавноста за корпорации

Лице за контакт: Elena Martel

Телефон: +34 915 384 563

Е-пошта: e_martel@canon.es


Kонтакт за односи со јавноста за деловни решенија

Лице за контакт: Elena Martel

Телефон: +34 915 384 563

Е-пошта: e_martel@canon.es


Kонтакт за односи со јавноста за корисници

Лице за контакт: Magadalena Moya

Телефон: +34 915 384 626

Е-пошта: M_moya@canon.es