PR Contacts

Kонтакти за односи со јавноста на Canon во Шведска

За прашања од медиуми, ве молиме контактирајте со:

Сите податоци за контакт со медиуми:

Лице за контакт: Erik Åkenes

Телефон: +46 73-9788582

Е-пошта: erik.akenes@canon.se


Лице за контакт со деловни корисници за односи со јавноста: Åsa Törnquist

Телефон: +46 73 988 64 35

Е-пошта: asa.tornquist@canon.se


Лице за контакт со корисници за односи со јавноста: Gunilla Tjärnberg

Телефон: +46 73 978 85 13

Е-пошта: gunilla.tjarnberg@canon.se