PR Contacts

Kонтакти за односи со јавноста на Canon во Шведска

За прашања од медиуми, ве молиме контактирајте со:

Сите податоци за контакт со медиуми:

Лице за контакт: Linn Kryss

Телефон: +46 739788510

Е-пошта: linn.kryss@canon.se


Лице за контакт со деловни корисници за односи со јавноста: Åsa Törnquist

Телефон: +46 73 988 64 35

Е-пошта: asa.tornquist@canon.se