PR Contacts

Kонтакти за односи со јавноста на Canon во Швајцарија

За прашања од медиуми, ве молиме контактирајте со:

Лице за контакт за односи со јавноста за корпорации

Лице за контакт: Alex Hirzel

Телефон: +41 (0)76 313 39 09

Е-пошта: presse@canon.ch


B2B PR

Лице за контакт: Alex Hirzel

Телефон: +41 (0)76 313 39 09

Е-пошта: presse@canon.ch


B2C PR

Лице за контакт: Fabienne Braunschweiler

Телефон: +41 (0)76 333 04 04

Е-пошта: presse@canon.ch