PR Contacts

Kонтакти за односи со јавноста на Canon во Турција

За прашања од медиуми, ве молиме контактирајте:

Kонтакт за односи со јавноста за корпорации

Лице за контакт: Beyza Carkaci

Телефон: +90 216 5716830

Е-пошта: beyza.carkaci@canon.com.tr