PR Contacts

Kонтакти за односи со јавноста на Canon во Обединетото Кралство

За прашања од медиуми, ве молиме контактирајте:


Е-пошта: canonpressoffice@cuk.canon.co.uk

Телефон: 01737 220 000, ве молиме побарајте да разговарате со член на тимот за односи со јавноста