Главно седиште на Canon Europe

Главно седиште во Европа, Средниот Исток и Африка