Комплет промотивни материјали

Подолу е дадена листа со комплети промотивни материјали создадени за настани на Canon Europe и линкови за целосни комплети што содржат документи и слики. Содржините од настаните прикажани тука ги претставуваат сите деловни групи и палети на производи од Canon.

Комплет промотивни материјали за photokina 2016 што содржи компресирани документи и слики.

Photokina September 2016 (Part 1)