ICC профили за PIXMA Pro печатачи

Проширете го опсегот на хартии кои ги поддржува вашиот професионален фото печатач PIXMA со инсталирање на дополнителни ICC профили. Овие подесувања на печатачот нудат поддршка за голем број популарни фото-хартии кои се тестирани и одобрени од страна на Canon и овозможуваат прецизно усогласување на боите од екранот на хартиите.


Инсталирање на ICC профили

ICC профилите за хартии од Canon се инсталираат заедно со драјверот за печатачот. За да инсталирате дополнителни профили за други популарни фото-хартии кои се тестирани и одобрени од страна на Canon, преземете го пакетот со ICC профили за вашиот печатач преку еден од линковите подолу:

PRO-1 Windows Mac
PRO-10 Windows Mac
PRO-100 Windows Mac

Инсталирајте ги профилите, следејќи ја соодветната постапка за вашиот оперативен систем:

Windows: Кликнете со десното копче на глувчето врз преземениот ICC профил и изберете "Install Profile" (Инсталирај профил) од менито

Mac: Копирајте ги ICC профилите во фолдерот "Profiles" (Профили) кој се наоѓа во Finder / Go / Computer / [Your HD] / Library / ColorSync

Печатење со ICC профили

Дополнителните ICC профили можат да се изберат во драјверот на печатачот, дополнителната компонента Print Studio Pro и други професионални апликации за фотографии. За да добиете испечатени фотографии со професионален квалитет без напор, користете ја дополнителната компонента Print Studio Pro која беспрекорно се интегрира во софтверот Adobe Photoshop® (CS, Lightroom, Elements), како и со Digital Photo Professional од Canon.

Тип на медиум

Изберете го вашиот вид на хартија

Во делот за тип на медиум изберете го името на хартијата, доколку се работи за фото-хартии од Canon, или видот на хартијата, доколку се работи за други хартии (т.е. друга сјајна хартија, друга хартија за фина уметност или платна). Правилните подесувања за видот на медиум за секоја одобрена хартија се дадени во табела на поддржани хартии за вашиот печатач (погледнете соодветна картичка), како и во упатството кое се испорачува со пакетот ICC профили.

Управување со боите

Изберете го соодветниот ICC профил

  1. Поставете го Режимот на бои на "Use ICC Profile" (Користење ICC профил)

  2. Поставете го Профилот на печатачот на "Auto" (Автоматски), доколку се работи за хартии од Canon, или изберете инсталиран ICC профил од листата кој ќе одговара на избраната хартија

  3. Изберете Намера за рендерирање по ваша желба. Опцијата "Perceptual" (Перцептивно) се препорачува за најдобро можно усогласување на боите од екранот со испечатените материјали.

Paper Source

Во зависност од видот, тежината и дебелината на хартијата, таа треба да се смести во задниот автоматски фах или во рачниот механизам за снабдување на задната страна на печатачот. Правилните подесувања можете да ги пронајдете во табела на поддржани хартии за вашиот печатач (погледнете соодветна картичка), како и во упатството кое се испорачува со пакетот ICC профили.

Заден фах

Дизајниран за сјајни и мат хартии со големини од 10x15cm до A3+, автоматскиот заден фах се наоѓа на горната страна на печатачот и може да повлече најмногу 20 листови фото-хартија одеднаш.


Механизам за рачно снабдување

Дизајниран за подебели и потешки хартии, како и хартии со ширина од 356mm (14”), механизмот за рачно снабдување се наоѓа на задната страна на печатачот и вовлекува само по еден лист хартија или едно платно.

Табелите подолу содржат листа на популарни фото-хартии кои се тестирани и одобрени за користење со PIXMA PRO-1 печатач, како и видови на медиуми и подесувања за фахот за хартија. ICC профилите за овие хартии се вклучени во пакетот што се презема.

Canson Infinity

Име на хартија Подесувања за вид на медиум Подесување на извор на хартија
Canson INFINITY BFK RIVES 310gsm Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
Canson INFINITY ARCHES VELIN MUSEUM RAG 250gsm Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
Canson INFINITY EDITION ETCHING RAG 310gsm Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
Canson INFINITY RAG PHOTOGRAPHIQUE 210gsm Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
Canson INFINITY Montval AQUARELLE 310gsm Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
Canson INFINITY BARYTA PHOTOGRAPHIQUE 310gsm Друга сјајна хартија (широки маргини) Рачно снабдување
Canson INFINITY ARCHES AQUARELLE RAG 240gsm Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
Canson PhotoArt HD Canvas 400gsm Платно Рачно снабдување

Hahnemuhle

Име на хартија Подесувања за вид на медиум Подесување на извор на хартија
Hahnemuhle William Turner 310gsm Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
Hahnemuhle William Turner 190gsm Друга хартија за фина уметност 1 Заден фах
Hahnemuhle Photo Rag Bright White 310gsm Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
Hahnemuhle Photo Rag 308gsm Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
Hahnemuhle Museum Etching 350gsm Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
Hahnemuhle German Etching 310gsm Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
Hahnemuhle FineArt Baryta 325gsm Друга сјајна хартија (широки маргини) Рачно снабдување
Hahnemuhle Photo Rag Baryta 315gsm Друга сјајна хартија (широки маргини) Рачно снабдување
Hahnemuhle Baryta FB 350gsm Друга сјајна хартија (широки маргини) Рачно снабдување
Hahnemuhle Photo Rag Ultra Smooth 305gsm Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
Hahnemuhle Daguerre Canvas 400gsm Платно Рачно снабдување
Hahnemuhle Monet Canvas 410gsm Платно Рачно снабдување

ILFORD GALERIE

Име на хартија Подесувања за вид на медиум Подесување на извор на хартија
ILFORD GALERIE Smooth Pearl 290gsm Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах
ILFORD GALERIE Smooth Gloss 290gsm Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах
ILFORD GALERIE Gold Fibre Silk 310gsm Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах
ILFORD GALERIE Prestige SMOOTH PEARL 310gsm Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах
ILFORD GALERIE Prestige SMOOTH GLOSS 310gsm Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах
ILFORD GALERIE Prestige SMOOTH HIGH GLOSS 215gsm Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах
ILFORD GALERIE Prestige SMOOTH PEARL 290gsm Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах
ILFORD GALERIE Prestige SMOOTH GLOSS 290gsm Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах
ILFORD GALERIE Prestige GOLD FIBRE SILK 310gsm Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах

Museo

Име на хартија Подесувања за вид на медиум Подесување на извор на хартија
MUSEO Silver Rag 300 gsm Друга сјајна хартија (широки маргини) Рачно снабдување

Pictaran

Име на хартија Подесувања за вид на медиум Подесување на извор на хартија
PICTRAN BARYTA Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах
PICTRAN KYOKUSHI Друга сјајна хартија (широки маргини) Рачно снабдување

Pictorico

Име на хартија Подесувања за вид на медиум Подесување на извор на хартија
Pictorico PRO Photo Canvas Heavyweight Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах
Pictorico PRO Photo Canvas Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах

MOAB & Somerset

Име на хартија Подесувања за вид на медиум Подесување на извор на хартија
Somerset Enhanced Textured 225 Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
MOAB Entrada Rag Natural 300 Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
MOAB Entrada Rag Bright 300 Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
MOAB Lasal Photo Gloss 270 Друга сјајна хартија Рачно снабдување
MOAB Colorado Fiber Satine 245 Друга сјајна хартија Рачно снабдување
MOAB Colorado Fiber Gloss 245 Друга сјајна хартија (широки маргини) Рачно снабдување
MOAB Anasazi Canvas Premium Matte 350 Платно Рачно снабдување

Brilliant

Име на хартија Подесувања за вид на медиум Подесување на извор на хартија
Brilliant Supreme Lustre Paper Ultimate Друга сјајна хартија (широки маргини) Рачно снабдување

Inkpress

Име на хартија Подесувања за вид на медиум Подесување на извор на хартија
Inkpress Luster Друга сјајна хартија Рачно снабдување

INNOVA

Име на хартија Подесувања за вид на медиум Подесување на извор на хартија
INNOVA Smooth Cotton High White 315gsm Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување

Табелите подолу содржат листа на популарни фото-хартии кои се тестирани и одобрени за користење со PIXMA PRO-10 печатач, како и видови на медиуми и подесувања за фахот за хартија. ICC профилите за овие хартии се вклучени во пакетот што се презема.

Canson Infinity

Име на хартија Подесувања за вид на медиум Подесување на извор на хартија
Canson Infinity BFK RIVES 310gsm Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
Canson Infinity Arches Velin Museum Rag 250gsm Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
Canson Infinity Edition Etching Rag 310gsm Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
Canson Infinity Rag Photographique 210gsm Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
Canson Infinity Baryta Photographique 310gsm Друга сјајна хартија (широки маргини) Рачно снабдување
Canson Infinity Arches Aquarelle Rag 240gsm Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
Canson PhotoArt HD Canvas 400gsm Платно Рачно снабдување

Hahnemuhle

Име на хартија Подесувања за вид на медиум Подесување на извор на хартија
Hahnemuhle Photo Rag Bright White 310gsm Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
Hahnemuhle Photo Rag 308gsm Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
Hahnemuhle Museum Etching 350gsm Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
Hahnemuhle German Etching 310gsm Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
Hahnemuhle FineArt Baryta 325gsm Друга сјајна хартија (широки маргини) Рачно снабдување
Hahnemuhle Photo Rag Baryta 315gsm Друга сјајна хартија (широки маргини) Рачно снабдување
Hahnemuhle Baryta FB 350gsm Друга сјајна хартија (широки маргини) Рачно снабдување
Hahnemuhle Daguerre Canvas 400gsm Платно Рачно снабдување
Hahnemuhle Monet Canvas 410gsm Платно Рачно снабдување

ILFORD GALERIE

Име на хартија Подесувања за вид на медиум Подесување на извор на хартија
ILFORD GALERIE Smooth Pearl 290gsm Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах
ILFORD GALERIE Smooth Gloss 290gsm Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах
ILFORD GALERIE Gold Fibre Silk 310gsm Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 310gsm Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 310gsm Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах
ILFORD GALERIE Prestige Smooth High Gloss 215gsm Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 290gsm Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 290gsm Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах
ILFORD GALERIE Prestige Gold Fibre Silk 310gsm Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах

Museo

Име на хартија Подесувања за вид на медиум Подесување на извор на хартија
Museo Silver Rag 300 gsm Друга сјајна хартија (широки маргини) Рачно снабдување
Museo MAX 250 gsm Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување

Pictaran

Име на хартија Подесувања за вид на медиум Подесување на извор на хартија
PICTRAN BARYTA Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах
PICTRAN KYOKUSHI Друга сјајна хартија (широки маргини) Рачно снабдување

Pictorico

Име на хартија Подесувања за вид на медиум Подесување на извор на хартија
Pictorico Pro Hi-Gloss White Film Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах
Pictorico Pro Hi-Gloss Photo Paper Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах
Pictorico PRO Photo Canvas Heavyweight Друга сјајна хартија Заден фах
Pictorico PRO Photo Canvas Друга сјајна хартија Заден фах
Pictorico GEKKO Blue Друга сјајна хартија Заден фах

Moab

Име на хартија Подесувања за вид на медиум Подесување на извор на хартија
Moab Entrada Rag Natural 300 Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
Moab Entrada Rag Natural 190 Друга хартија за фина уметност 1 Заден фах
Moab Entrada Rag Bright 300 Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
Moab Entrada Rag Bright 190 Друга хартија за фина уметност 1 Заден фах
Moab Lasal Photo Gloss 270 Друга сјајна хартија Рачно снабдување
Moab Colorado Fiber Satine 245 Друга сјајна хартија Рачно снабдување
Moab Colorado Fiber Gloss 245 Друга сјајна хартија (широки маргини) Рачно снабдување
Moab Anasazi Canvas Premium Matte 350 Платно Рачно снабдување

Brilliant

Име на хартија Подесувања за вид на медиум Подесување на извор на хартија
Brilliant Supreme Lustre Друга сјајна хартија (широки маргини) Рачно снабдување

Inkpress

Име на хартија Подесувања за вид на медиум Подесување на извор на хартија
Inkpress Luster Друга сјајна хартија Рачно снабдување

Inova

Име на хартија Подесувања за вид на медиум Подесување на извор на хартија
Innova Smooth Cotton High White 100% Cotton 315gsm Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување

Табелите подолу содржат листа на популарни фото-хартии кои се тестирани и одобрени за користење со PIXMA PRO-100 печатач, како и видови на медиуми и подесувања за фахот за хартија. ICC профилите за овие хартии се вклучени во пакетот што се презема.

Canson Infinity

Име на хартија Подесувања за вид на медиум Подесување на извор на хартија
Canson Infinity BFK RIVES 310gsm Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
Canson Infinity Arches Velin Museum Rag 250gsm Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
Canson Infinity Edition Etching Rag 310gsm Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
Canson Infinity Rag Photographique 210gsm Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
Canson Infinity Baryta Photographique 310gsm Друга сјајна хартија (широки маргини) Рачно снабдување
Canson Infinity Arches Aquarelle Rag 240gsm Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
Canson PhotoArt HD Canvas 400gsm Платно Рачно снабдување

Hahnemuhle

Име на хартија Подесувања за вид на медиум Подесување на извор на хартија
Hahnemuhle FineArt Pearl 285gsm Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
Hahnemuhle Photo Rag Bright White 310gsm Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
Hahnemuhle FineArt Baryta 325gsm Друга сјајна хартија Рачно снабдување
Hahnemuhle Photo Rag Pearl 320gsm Друга сјајна хартија (широки маргини) Рачно снабдување
Hahnemuhle Photo Rag Baryta 315gsm Друга сјајна хартија (широки маргини) Рачно снабдување
Hahnemuhle Baryta FB 350gsm Друга сјајна хартија Рачно снабдување
Hahnemuhle Leonardo Canvas 390gsm Платно Рачно снабдување
Hahnemuhle Daguerre Canvas 400gsm Платно Рачно снабдување

ILFORD GALERIE

Име на хартија Подесувања за вид на медиум Подесување на извор на хартија
ILFORD GALERIE Smooth Pearl 290gsm Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах
ILFORD GALERIE Smooth Gloss 290gsm Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах
ILFORD GALERIE Gold Fibre Silk 310gsm Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 310gsm Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 310gsm Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах
ILFORD GALERIE Prestige Smooth High Gloss 215gsm Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 290gsm Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 290gsm Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах
ILFORD GALERIE Prestige Gold Fibre Silk 310gsm Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах

Museo

Име на хартија Подесувања за вид на медиум Подесување на извор на хартија
Museo Silver Rag 300 gsm Друга сјајна хартија (широки маргини) Рачно снабдување
Museo MAX 250 gsm Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување

Pictaran

Име на хартија Подесувања за вид на медиум Подесување на извор на хартија
PICTRAN BARYTA Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах
PICTRAN KYOKUSHI Друга сјајна хартија (широки маргини) Рачно снабдување

Pictorico

Име на хартија Подесувања за вид на медиум Подесување на извор на хартија
Pictorico ART Kenaf Paper (132) Друга хартија за фина уметност 1 Заден фах
Pictorico Pro Hi-Gloss White Film Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах
Pictorico Pro Hi-Gloss Photo Paper Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах
Pictorico PRO Photo Canvas Heavyweight Друга сјајна хартија Заден фах
Pictorico PRO Photo Canvas Друга сјајна хартија Заден фах
Pictorico GEKKO Blue Друга сјајна хартија Заден фах

Moab

Име на хартија Подесувања за вид на медиум Подесување на извор на хартија
Moab Entrada Rag Natural 300 Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
Moab Entrada Rag Natural 190 Друга хартија за фина уметност 1 Заден фах
Moab Entrada Rag Bright 300 Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
Moab Entrada Rag Bright 190 Друга хартија за фина уметност 1 Заден фах
Moab Lasal Photo Gloss 270 Друга сјајна хартија Рачно снабдување
Moab Colorado Fiber Satine 245 Друга сјајна хартија Рачно снабдување
Moab Colorado Fiber Gloss 245 Друга сјајна хартија (широки маргини) Рачно снабдување
Moab Anasazi Canvas Premium Matte 350 Платно Рачно снабдување

Brilliant

Име на хартија Подесувања за вид на медиум Подесување на извор на хартија
Brilliant Supreme Lustre Друга сјајна хартија (широки маргини) Рачно снабдување

Inkpress

Име на хартија Подесувања за вид на медиум Подесување на извор на хартија
Inkpress Luster Друга сјајна хартија Рачно снабдување