ПРОЕКТОРИ

Проектори со проекција на мала оддалеченост
и извонредно мала оддалеченост

Уживајте во кристално чисти слики во најмали простории