Имајте предвид дека оваа услуга во моментов е суспендирана сè додека не ги преработиме и оптимизираме операциите за рециклирање на потрошните материјали од инк-џет печатачите, со цел да ги задоволиме потребите и барањата на нашите корисници. Во меѓувреме, за повеќе информации во врска со тоа каде да го фрлите отпадот од картриџите за инк-џет печатачи за рециклирање, ве молиме обратете се во вашата локална градска канцеларија, надлежното тело за отпад, одобрениот WEEE-шаблон или вашата служба за отстранување на отпадот од домаќинството. Ние работиме напорно за да ја вратиме во функција нашата услуга колку што е можно побрзо и ви благодариме за разбирањето.

Canon Inkjet Cartridge Recycling Programme

Complete the form below to request your freepost envelopes to return your used Canon inkjet cartridges.

Please note only Canon genuine inkjet cartridges can be returned through this programme, a list of acceptable cartridges can be found here.

For each request we will send you two freepost return envelopes. These envelopes will hold between 5 and 10 cartridges each. We would appreciate it if you could send at least five cartridges in each envelope to help reduce the carbon footprint of this service.

Once each envelope is full, please seal it and post in any post box. Your returned cartridges will then be recycled.

My cartridges are on the list of supported products

Полињата означени со „ * “ се задолжителни

Your details