Avantech Scan2x
Спецификации

Детални спецификации

Општи информации

Име на софтверот

Scan2x

Верзија на софтверот

V2

Вид на софтверот

Скенирање, создавање PDF датотеки со можност за пребарување, организација на датотеки

Јазици за интерфејсот

Англиски, француски, италијански, германски, шпански, арапски, руски

Функции за скенирање

Методи на скенирање

Автоматизирано скенирање со еден допир преку копчињата за задачи

Страна на скенирање

Еднострано, двострано, прескокнување празна страница

Влезни документи

USB-скенери усогласени со TWAIN, ScanFront 400[5], imageRUNNER Advance (трета генерација), документи во споделување датотеки, папка

Одредишта за излезни датотеки

Споделување датотеки[2], е-пошта, печатач, Therefore™, Office365 SharePoint™, FileDirector™, веб-услуга, S/FTP, бази на податоци, работен процес[3]

Типови излезни датотеки

PDF, PDF/A, TIFF, TIFF со повеќе страници, JPEG, PNG. XML, CSV за метаподатоци.

OCR функција

Да (создавајте PDF-датотеки со можност за пребарување и уредување), со помош на технологијата iDRS на IRIS

Поддршка за OCR

138 јазици, вклучувајќи јазици со кирилско писмо, OCR/A & B

Видови на индексни датотеки

За секоја страница / за документ / за серии

Формати на индексни датотеки

XML, CSV и JSON

Разделување на серија

Шалтер, 1D/2D баркод, код за составување, зонски OCR, празна страница, предна страница, задна страница

Функција за оптичко препознавање на ознаки (OMR)

Да (читање листови за испити[4], прашалници, потписи, печати)

Компресија на документи (само за PDF формат)

Да (намалување на големината на датотеката до 50x) со помош на технологијата iHQC на IRIS

Обработка на слика по скенирањето

Да (отстранување точки, намалување на шум, 1D/2D баркод/приказ на текст, селективно изоставување бои)

Усогласеност со GDPR

Да (скенирање на излезни работни процеси, бришење на дел од слика, проверки, ревизија)

Поврзување со надворешни апликации

Да (преку веб-услуги, прашалници за бази на податоци)

Пасоши/лични карти/банкарски чекови

Да (сите документи за идентификација се усогласени со стандардот ICAO 9303)

Функции за усогласеност

Да (ревизија на целосната активност, безбедност, File Verifier[1], автоматизирање на работен процес[3])

Автоматско препознавање на документи

Да, со текстуални содржини и дигитален идентификатор на документ

Извлекување ставки од фактури

Да, со објавување во табела со податоци, CSV, веб-услуга (REST, SOAP)

Алатка за конфигурирање

Метод на управување

По уред или централна конфигурација (сите уреди)

Поставки за пристап

По корисник/по група (Active Directory™ или внатрешна група)

Безбедност

Да (интеграција на Active Directory™, листа на внатрешни корисници)

Поставки за опкружувањето

Автоматско одјавување, автоматско исклучување

Корисникот автоматски се одјавува по однапред дефиниран период на неактивност, исклучување на системот по работното време (може да се конфигурира)

Правење резервна копија / Обновување

Централизираната база на податоци за конфигурацијата/ревизијата (SQL, Oracle) е кеширана локално како дел од функциите за толеранција на грешки во мрежата

Компатибилност

Поддршка за оперативни системи

Microsoft Windows 10
Microsoft Windows 7 Service Pack 1 или понов
Microsoft Windows Server 2012 R2
Microsoft Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 или понов

[1] File Verifier - Scan2x внесува шифриран дигитален потпис за секој скениран документ во неговата централна база на податоци. Ова им овозможува на овластените корисници да проверат дали одредена датотека била скенирана со нивното решение Scan2x и да ги вратат оригиналните метаподатоци зачувани со документот.

[2] Споделување излезни датотеки - со користење метаподатоци за одредување потпапки во кои ќе ги зачувате документите, оваа опција може да се употреби за поврзување со услуги Cloud како Dropbox™, OneDrive™ и постари апликации.

[3] Работен процес - работниот процес на Scan2x овозможува автоматско насочување на скенираните документи кон задачите за дополнителна обработка врз основа на вредностите на метаподатоците. Мошне корисно за предупредувања и известувања, бришење податоци за усогласеност со GDPR и за автоматизирање на деловниот работен процес.

[4] OMR - алатката за анализа на листови за испити со повеќе опции овозможува автоматско добивање на резултати од испити со управување со исклучоци и компилација на резултати во една датотека за Microsoft Excel™.

[5] ScanFront 400 - ненаменски Windows™ IIS веб-сервер што е потребен за користење на веб-интерфејсот на ScanFront 400 и за обработка на слики. Може да се користат до десет лиценци за ScanFront 400 на еден веб-сервер.

Подлежност на промена без претходна најава.