ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА СОДРЖИНИ СОЗДАДЕНИ ОД КОРИСНИЦИ

Ни се допаѓа вашата слика („содржина“) и сакаме да ја објавиме на каналите за друштвени медиуми, е-билтените и веб-страниците на Canon. Ако ни дозволите да ја користиме и објавуваме вашата содржина, правилата и условите наведени подолу објаснуваат како компанијата Canon ќе ја објавува вашата содржина.

Користење на вашата слика за комерцијални цели
Ако ја користиме вашата содржина, земајќи ја предвид компанијата Canon Europa N.V., регистрирана на Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Netherlands, нејзините подружници, компании од групацијата Canon и застапници (колективно „Canon“, „ниеили „нас“) што ќе ја објавуваат, користат и/или прикажуваат вашата содржина за комерцијални или некомерцијални цели, ние ќе ја промовираме вашата содржина и ќе ве наведеме како создавач на содржината на каналите за друштвени медиуми, е-билтените и веб-страниците на Canon.

Како ќе ја преземеме вашата содржина
Компанијата Canon ќе ја преземе вашата содржина од објава на друштвена мрежа, а содржината ни ја обезбедува платформата за друштвениот медиум како JPEG-слика или MP4-видео. Содржината може да не биде иста како првично поставената содржина на Instagram (на пример, може да биде компресирана или вградените EXIF-податоци може да недостасуваат). Содржината ќе се прикажува само на каналите за друштвени медиуми, е-билтените и/или веб-страниците на Canon.

Вие ја задржувате сопственоста на вашата содржина, но ни давате лиценца
Вие задржувате целосна сопственост на содржината, но ни давате ограничена лиценца за користење и прикажување на содржината. Canon го задржува правото по сопствена и апсолутна желба да одлучи дали ќе ја прикаже вашата содржина на каналите за друштвени медиуми, е-билтените и/или веб-страниците на Canon. Ограничената лиценца што ни ја доделувате е светска, неексклузивна, неотповиклива, без авторски надоместок, пренослива лиценца за објавување, користење, репродуцирање, дистрибуирање или прикажување на вашата содржина и за создавање изведени дела од материјалите во содржината. Како и за секоја содржина поставена на интернет, копии на содржината можат да бидат направени и дистрибуирани од независни трети страни или крајни корисници без наше знаење или дозвола. Затоа, не можеме да прифатиме никаква одговорност за тоа како одредена трета страна може да ја користи вашата содржина.

Ние ќе го наведеме вашето име ако ја користиме вашата содржина
Вие, исто така, ни давате право да го користиме вашето корисничко име, слика на профилот, псевдоним и/или слика во врска со употребата на содржината. Canon може да го наведе вашето име во однос на користењето на содржината со тоа што ќе ве идентификува во врска со содржината и ние може да објавиме и линк до вашата оригинална објава што ја прикажува содржината, доколку е достапна, на соодветниот канал за друштвени медиуми.

Ваши гаранции кон нас
Ние знаеме дека содржината е ваше оригинално дело и дека не ги прекршува постојните права на интелектуална сопственост вклучувајќи, без ограничување, авторски права или деловни тајни или какви било договорни права и дека, ако се објави, може да се смета за измама, вознемирување, клевета, навреда или прекршување на правата на приватност или на одреден закон или пропис. Тоа значи дека треба да ги имате сите права и да добиете согласност од сите сопственици на права од трети страни во вашата содржина пред да ни дадете согласност за користење на вашата содржина. Сопственик на права може да биде бренд од трета страна или име на компанија, лице што е прикажано на содржината или некоја позната градба.

При давањето согласност за користење и објавување на вашата содржина, Canon ќе „смета“ дека ги имате сите потребни права и дека сте добиле согласност од сите луѓе или брендови прикажани во содржините. Canon нема да прифати никаква одговорност за какво било тврдење од трета страна и/или тврдење за прекршување на правата на трета страна со користењето, прикажувањето или објавувањето на вашата содржина и ќе ви ги препрати сите тврдења од трети страни на вас.

Период на важење
Периодот на важење на овој договор ќе започне од датумот кога ќе потврдите дека Canon може да ја користи вашата содржина во согласност со овие правила и услови и ќе трае сè додека не биде раскинат од нас. Можете да побарате раскинување во писмена форма со поднесување на вашето барање на socialmedia@canon-europe.com

Може да контактираме со вас
Може да сакаме да контактираме со вас во врска со вашата содржина, на пример ако сакаме да ја објавиме вашата содржина на други начини. Вие се согласувате Canon или назначениот агент да контактира со вас преку нашите официјални канали за друштвени медиуми на Canon.

Меродавен закон за овој договор
Овие правила и услови ќе се толкуваат во согласност со законот во Англија и Велс и секој спор во врска со нив или користењето и прикажувањето на содржината ќе се регулира согласно законот во Англија и Велс.