Contact US

МРЕЖА НА ОВЛАСТЕНИ СЕРВИСНИ ПАРТНЕРИ НА CANON

За одржување и сервисирање на уредите на Canon, постои мрежа на овластени партнери ширум земјата кои ви нудат оригинални резервни делови и професионална поддршка. Изберете категорија на производи и пронајдете го најблискиот сервисен партнер.

Изберете категорија на уреди

Повеќенаменски печатачи:

Компанија: Адреса: Место: Веб-страница: Tел. бр.: е-пошта:
Абикс Орце Николов 109А Скопје www.abix.mk 02 3091 005 servis@abix.mk
Алфа Технолоџис Мирче Оровчанец 8А Скопје www.alfatech.mk 02 3245 407 info@alfatech.mk
Импегна ДООЕЛ Франклин Рузвелт 33а Скопје www.impegna.mk 02 3111 275 servis@impegna.mk
CopierPlus dooel Васил Ѓоргов бр.20лок. 22 Т.Ц. Капиштец Скопје

www.copierplus .com.mk

02 3217 599 service@ copierplus.com.mk
ФЕНИКС НОВА ДООЕЛ ул.Радњанска бр.4 / 1-1 Скопје www.novaoffice.mk 02 6141 480 sales@novaoffice.mk

Скенери:

Компанија: Адреса: Место: Веб-страница: Tел. бр.: е-пошта:
Абикс Орце Николов 109А Скопје www.abix.mk 02 3091 005 servis@abix.mk
Алфа Технолоџис Мирче Оровчанец 8А Скопје www.alfatech.mk 02 3245 407 info@alfatech.mk
Импегна ДООЕЛ Франклин Рузвелт 33а Скопје www.impegna.mk 02 3111 275 servis@impegna.mk

Печатачи за големи формати:


CAD/GIS сегмент (Canon imagePROGRAF)

Компанија: Адреса: Место: Веб-страница: Tел. бр.: е-пошта:
Абикс Орце Николов 109А Скопје  www.abix.mk 02 3091 005 servis@abix.mk
Алфа Технолоџис Мирче Оровчанец 8А Скопје www.alfatech.mk 02 3245 407 info@alfatech.mk
Импегна ДООЕЛ Франклин Рузвелт 33а Скопје  www.impegna.mk 02 3111 275 servis@impegna.mk

Продукциски печатачи:

Компанија: Адреса: Место: Веб-страница: Tел. бр.: е-пошта:
Абикс Орце Николов 109А Скопје www.abix.mk  02 3091 005 servis@abix.mk 
Алфа Технолоџис Мирче Оровчанец 8А Скопје www.alfatech.mk 02 3245 407 info@alfatech.mk
Импегна ДООЕЛ Франклин Рузвелт 33а Скопје www.impegna.mk 02 3111 275 servis@impegna.mk