УСЛУГИ

Управувани услуги преку Cloud

Бидете успешни во деловното работење со технологија за канцелариски работни опкружувања што применува услуги за оптимизација на ресурси и поддршка на компании што се водечки на пазарот.

Two women and a man sitting in front of a long white desk adorned with PCs compare notes between pieces of paper and a tablet device.

Управување со комуникациите со потрошувачите преку интернет

Усвојте го пристапот што е фокусиран на корисниците и што ги намалува трошоците преку нашата уникатна платформа за управување со комуникациите со потрошувачите (CCM) основана врз Cloud.

Woman with hand on her hip stands over another woman working at a large computer screen in an office warehouse setting.

Софтвер како услуга

Прифатете ги модерните начини на работа со канцелариската опрема од Canon поврзана со софтверот на Cloud од Canon.

Други услуги

Overhead shot of office workers sat round an oval-shaped table on orange chairs, spread with papers and a laptop computer.

Услуги за консултации за деловните процеси

Бидете чекор понапред од конкуренцијата - искористете го сè поголемиот дигитален свет за да ја зголемите ефикасноста и да ја подобрите интеракцијата со потрошувачите.

Blonde-haired woman rests a laptop in her hands as she chats to a bald man dressed in a stripy white jumper.

Услуги за работниот век на уредите

Зачувајте ја безбедноста и максимизирајте ја ефикасноста со палетата услуги за поддршка што ќе ви помогнат да ги оптимизирате вашите канцелариски решенија од Canon во текот на целиот нивен работен век.

Blue-tinged view of a man in jeans and T-shirt referring to a clipboard while checking an IT data centre.

Поддршка и одржување

Заборавете на грижите со поддршката за уреди што е достапна 24/7, како и проактивно далечинско следење, за подобрување на перформансите на вашето решение од Canon.

Намалете ги трошоците и зголемете ја ефикасноста со деловните услуги што ги нуди Canon.

РАЗГОВАРАЈТЕ СО НАШИОТ ТИМ