РЕШЕНИЈА

Професионални
услуги за печатење

Ослободете ја моќта на иновациите за печатење во целата ваша организација

Image of CAD design

Производствено печатење од CAD и GIS

Бидете во чекор со конкуренцијата на пазарот и подобрете го вашето деловно работење со нашите паметни решенија за CAD и GIS

Interior of designed room

Печатење за внатрешно декорирање

Иднината на внатрешното декорирање - прилагодено печатење со максимални креативни решенија и поголема заработувачка

Book with pages being flicked through

Печатење упатства и документација

Победете ја конкуренцијата со создавање висококвалитетни документи и прирачници на побрз и поефикасен начин

Digital Book Printing

Дигитално печатење на книги

Откријте ја иднината на книгите со сеопфатни решенија за дигитално печатење што создаваат нови извори на приход

Example of direct mail

Печатење директна пошта

Максимални резултати, минимални трошоци. Поекономично печатење на мали количини и пофокусирано испраќање пошта

Man working with printers

Печатење за внатрешно изложување

Привлечете повеќе потрошувачи и намалете ги трошоците за создавање висококвалитетни и прилагодени материјали за изложување

Industrial & Functional Printing

Индустриско и функционално печатење

Ослободете ја моќта на дигиталното печатење за да го задржите чекорот пред конкуренцијата на пазарот

Digital Newspaper Printing

Дигитално печатење на весници

Претворете ги пазарните трендови во деловни можности со иновативни деловни модели и решенија за дигитално печатење на весници

On-Demand Communications

Комуникации на барање

Трансформирајте го вашето деловно работење за да ги задоволите потребите на растечкиот пазар со стратешки информации, алатки и обука

Out of home print example

Печатење за надворешно изложување

Зголемете ја заработувачката со намалување на трошоците, а притоа понудете пократко време за извршување процеси и поголемо прилагодување

Packaging

Пакување

Бидете чекор понапред од конкуренцијата на пазарот со развивање на покреативен и поекономичен пристап кон печатењето на пакувања

Photo & Fine Art Printing

Печатење фотографии и фина уметност

Инспирирајте ги потрошувачите и развивајте го вашето деловно работење со инвестирање во технологија што одново ги дефинира границите на квалитетот на дигиталното печатење

Two women working with a printer

POS и печатење постери

Придобијте повеќе работа со решение за дигитално печатење што го минимизира времето потребно за поставување и нуди максимален опсег за прилагодување

Production Photo Printing

Производствено печатење на фотографии

Најсовремени решенија за печатење фотографии побрзо, поекономично и со ненадминат квалитет на слика

Transactional Communications

Трансакциски комуникации

Преминете во дигиталната ера и откријте како да ја зголемите ефикасноста на трансакциската пошта и да ги намалите трошоците

Digital Magazine Printing

Дигитално печатење на списанија

Иновативни решенија за печатење што нудат подинамичен и поекономичен пристап кон печатењето списанија и ja подобруваат интеракцијата со читателот

Подобрете го вашето деловно работење со нашите професионални
услуги за печатење

Обратете се кај нас

Слични решенија

Three people collaborating together

Комуникации со клиенти

Решенија за маркетинг кои ја подобруваат комуникацијата со потрошувачите

Black and white cityscape

Управување со информациите и печатењето

Решенија за управување со документи за денешните деловни предизвици

Colour cityscape

Управување со деловни процеси

Решенија за управување со деловните процеси за дигиталната канцеларија

Several colourful cables

„Plug & Play“

Решенија достапни веднаш по отпакувањето кои ги намалуваат комплексните администраторски задачи