Sustainability-at-Canon

Одржливост во Canon

Ја развиваме позитивната моќ на технологиите и услугите за обработка на слики

Пристапот кон одржливост на Canon

Дознајте повеќе за стратегијата за одржливост за EMEA на Canon, нашите цели за подобрување, нашето управување со усогласеноста и сертифицирањето поврзани со одржливоста и други важни политики.

ОТКРИЈТЕ ПОВЕЌЕ

work-team-graph-whiteboard

Одржлива обработка на слика

Го минимизираме влијанието од нашите операции и потрошувачи врз животната средина.

ОТКРИЈТЕ ПОВЕЌЕ

sustainable-Imaging-circuit-board

Обработка на слика за добри цели

Опремување на луѓето за да можат да ја искористат моќта на визуелното раскажување приказни со цел да се предизвикаат позитивни промени.

ОТКРИЈТЕ ПОВЕЌЕ

Imaging-for-empowerment
Canon-Sustainability-Film_FINAL.png

Замисла за одржлива иднина: визионерски филм од Canon

Погледни видеозапис

Придружете се во дискусијата на нашите социјални канали