Sustainability-at-Canon

Одржливост во Canon

Ја развиваме позитивната моќ на технологиите и услугите за обработка на слики

Нашата визија

Во Canon работиме според филозофијата Kyosei - јапонски збор што значи „заеднички живот и работа за доброто на сите“. Оваа филозофија претставува сè што правиме како бизнис и ја опфаќа нашата визија за одржливост во Европа, Средниот Исток и Африка (EMEA), а тоа е „развојот на позитивната моќ на нашите технологии и услуги за обработка на слика“.

Длабоко веруваме во придобивките што Canon, неговите вработени, производи и услуги може да им ги понудат на потрошувачите и поширокото општество. Од суштинско значење за нашата визија е да продолжиме да ги нудиме овие придобивки.

Пристапот кон одржливост на Canon

Дознајте повеќе за стратегијата за одржливост за EMEA на Canon, нашите цели за подобрување, нашето управување со усогласеноста и сертифицирањето поврзани со одржливоста и други важни политики.

ОТКРИЈТЕ ПОВЕЌЕ

work-team-graph-whiteboard

Одржлива обработка на слика

Го минимизираме влијанието од нашите операции и потрошувачи врз животната средина.

ОТКРИЈТЕ ПОВЕЌЕ

sustainable-Imaging-circuit-board

Обработка на слика за добри цели

Опремување на луѓето за да можат да ја искористат моќта на визуелното раскажување приказни со цел да се предизвикаат позитивни промени.

ОТКРИЈТЕ ПОВЕЌЕ

Imaging-for-empowerment

Придружете се во дискусијата на нашите социјални канали

  • Canon
  • ...
  • Sustainability Development & Initiatives