Streamlined printing for faster, smarter working

Ефикасно
Печатење документи

Рационализирано печатење за побрзо и поефикасно работење.

Неефикасното печатење го забавува вашиот бизнис со создавање на непотребна работа и напор.

Персоналот троши време за навигација низ сложените системи кои имаат ограничување за тоа каде ги праќаат испечатените задачи, додека споделените печатачи создаваат ризици во однос на безбедноста на податоците.

Предностите од ефикасното печатење документи

Boost productivity Boost productivity

Зголемете ја продуктивноста

Целосно мрежното печатење го поедноставува работењето и ги скратува прекините во работата

Save money Save money

Заштедете пари

Далечинското набљудување ги намалува трошоците за одржување

Gain control Gain control

Преземете ја контролата

Извештајот за податоците ви помага да ја развиете вашата стратегија за печатење

Improve security Improve security

Подобрете ја безбедноста

Технологијата со безбедно отпуштање ги штити чувствителните документи

Рационализирано печатење за одржлива иднина

Saved a million pages in the first three months, spending less on energy and consumables.
Заштедивме милиони страници во првите три месеци и притоа потрошивме помалку на енергија и на потрошни материјали.

David Clarkson

Armstrong Watson

Предизвикот

Британската сметководствена фирма Armstrong Watson сакаше да ја подобри својата печатарска услуга во своите 14 канцеларии, што беше неизводливо и премногу скапо. Компанијата сакаше одржливо решение, во согласност со нејзините политики за општествена одговорност – што имаше големо влијание во одлуката на клиентите.

Saved a million pages in the first three months, spending less on energy and consumables.
Canon helped the firm replace its original, mixed print fleet with just 43 multifunction devices.

Решението

Ние ѝ помогнавме на фирмата да ја замени оригиналната, мешана група на печатачи со само 43 повеќефункционални уреди (MFD), сите управувани од страна на софтверот на Canon за управување со уреди и документи, uniFLOW.

Придобивки

Денес, Armstrong Watson има побрз систем за печатење кој користи 70% помалку уреди. Ова доведе до зголемена продуктивност, 50% помалку проблеми со услугите и големи заштеди на трошоците. Покрај намалувањето на влијанието на компанијата врз животната средина, ова решение исто така ѝ помогна на компанијата да ги исполни своите потреби за заштита на податоците.

Improved productively, 50% fewer service issues and major cost savings.

Откријте на кој начин ефикасното печатење документи го подобрува начинот на кој работите.


РАЗГОВАРАЈТЕ СО НАШИОТ ТИМ

Како функционираКлучни решенија

Easy to use, high performance laser printers that let you print, copy, scan and fax.

i-SENSYS

Ласерски печатачи со високи перформанси кои се лесни за користење и кои ви овозможуваат да печатите, копирате, скенирате и да испраќате факсови. Серијата вклучува повеќефункционални уреди со подготвеност за мрежа кои го олеснуваат споделувањето на документи од компјутерот или од мобилните уреди.

imageRUNNER ADVANCE

Интелигентни повеќефункционални печатачи кои ја зголемуваат продуктивноста преку брзо и прецизно снимање на документите, рационализирани работни процеси за документите и интуитивно корисничко искуство.
Fast and accurate document capturing with streamlined document workflows
Digital colour printing presses that offer high performance and outstanding quality.

imagePRESS

Со дигиталните машини за печатење во боја кои нудат високи перформанси и неверојатен квалитет, серијата imagePRESS вклучува широк избор на модели за бизниси од секоја големина.

uniFLOW

Интегриран систем за управување со мрежното печатење и скенирање кој ви помага да управувате со трошоците поврзани за печатењето, ја зголемува продуктивноста, го намалува влијанието врз животната средина и ја зацврстува безбедноста на документите.
Canon manage change efficiently
Заштедете време и пари со рационализирање на вашите печатарски услуги.