Discover how innovative newspaper printing solutions can help publishers thrive.

Дигитално печатење весници

Не дозволувајте да бидете прегазени од конкуренцијата: откријте како нашите иновативни решенија за печатење весници може да им помогнат на издавачите да просперираат на дигиталниот пазар.

Соочени со намален тираж и приход од реклами, издавачите на весници бараат нови пазарни можности со помали трошоци.

Најновите подобрувања во дигиталното печатење весници може да им помогнат на издавачите да ја подобрат интеракцијата со читателите, да обезбедат побрзо пласирање на пазарот и да создадат нови извори на приход од реклами.

Придобивки од нашите решенија за дигитално печатење весници

Benefits Benefits

Подобрете ја интеракцијата со потрошувачите

Понудете им соодветни вести на хиперлокалните и целните групи

Benefits Benefits

Создадете нови извори на приход

Понудете реклами според географската локација и прилагодени промоции

Benefits Benefits

Зголемете го приходот од интернет

Развивајте концепти на вкрстени медиуми со прилагодени URL линкови

Benefits Benefits

Подобрете ја достапноста на публикациите

Намалете ги трошоците за меѓународна испорака во истиот ден

Верба во моќта на дигиталното печатење

Together we built a solution which is both viable for our business and environmentally friendly.
Заедно создадовме решение кое е и соодветно за нашето деловно работење и безбедно за животната средина.

Toon Osaer

Управен директор, Halewijn

Предизвикот

Како одговор на намалувањето на претплатата за белгискиот црковен весник KERK&leven, неговиот издавач и печатар Halewijn сакаше да ја зголеми интеракцијата со читателот и да ги намали трошоците за печатење. Опремата за офсет печатење на Halewijn беше бавна, неефикасна и не можеше да печати различни податоци - што значи дека секој дел од весникот требаше да се печати посебно.

Together we built a solution which is both viable for our business and environmentally friendly.
This system was designed to increase productivity and reduce costs

Решението

Следејќи го нашиот совет, Halewijn инвестираше во инк-џет печатачите во боја од серијата ColorStream кои нудат дигитална платформа и решение за работните процеси. Овој систем беше дизајниран да ја зголеми продуктивноста и намали трошоците и да обезбеди максимален опсег за печатење различни податоци.

Придобивки

Ова решение, кое е поекономично и создава помалку отпад, ѝ овозможи на компанијата Halewijn да ја зголеми лојалноста на читателите со прилагодување на вести според адресата на претплатниците и целната група. Halewijn исто така ја искористи својата дигитална платформа за да создаде нова компанија за создавање прилагодени весници во мал тираж.

Halewijn also used its digital platform to create a new company that creates short run personal newspapers.

Претворете ги пазарните трендови во деловни можности со иновативни деловни модели и решенија за дигитално печатење на весници


РАЗГОВАРАЈТЕ СО НАШИОТ ТИМ

Како функционираКлучни решенија

ColorStream

Инк-џет рекламни печатачи во боја со голема брзина што нудат неверојатна продуктивност, ефикасност и квалитет – олеснувајќи и забрзувајќи го преминот од црно-бело печатење во печатење во боја.
High-speed, full-colour commercial inkjet printers that offer outstanding productivity, efficiency and quality
Печатете весници побрзо и поекономично, притоа давајќи им поголемо влијание.