Discover new ways to defend your data.

Безбедност на канцеларијата

Откријте нови начини за да ги заштитите вашите податоци.

Во модерниот работен простор, сѐ повеќе постои потреба за целосно мрежна технологија за печатење и скенирање.

Сепак, овие софистицирани уреди носат со себе нови безбедносни ризици – зголемувајќи ја опасноста дека чувствителните податоци ќе паднат во погрешни раце.

Придобивки од нашите решенија за безбедност на канцеларијата

Benefits Benefits

Спречете го нарушувањето на безбедноста

Заштитете ја вашата деловна мрежа од напади на злонамерен софтвер

Benefits Benefits

Избегнете протекувања и загуби на податоците

Спречете го персоналот во крадењето или губењето на важни документи

Benefits Benefits

Заштитете го вашиот бизнис

Избегнете големи казни и нарушување на угледот на брендот со протекување на информации

Benefits Benefits

Подобрете ја усогласеноста

Исполнете ги политиките и регулативите за безбедност на податоците на вашата компанија

Нов пристап кон безбедноста на документите

Information security is vital in any office handling huge amounts of data
Безбедноста на информациите е од витално значење за секоја канцеларија која работи со голема количина на податоци.

CISO

Голема мултинационална компанија за комуникација

Предизвикот

Една водечка банка бараше подобар и попаметен начин да ги заштити своите податоци за документите, со цел да ги направи исто толку безбедни колку и информациите зачувани во нејзините основни банкарски системи. Решението мораше да понуди сигурна заштита на крајните точки на сите канцелариски уреди во мрежата и да го следи движењето за хартиените и електронските документи.

Canon’s Office Security monitors unauthorised document activity
Canon’s Office Security monitors unauthorised document activity

Решението

За да го заштити својот бизнис, ѝ помогнавме на банката да развие решение кое е оптимизирано за потребите на нејзината работна средина, со сигурен систем за спречување на губење на податоците (DLP) опремен со можности за ревизија, со цел да ги следи неовластените активности со документите.

Придобивки

Банката сега има многу подобра платформа за управување со печатењето и скенирањето која ги задоволува нејзините строги политики за безбедност на податоците. Нашиот нов систем ѝ даде на банката целосна прегледност врз податоците за документите – преку автоматското откривање, евидентирање и пријавување на неовластените или невообичаените активности.

Canon’s platform strengthened security by enabling the bank to constantly track all document movements

Заштитете го бизнисот преку изработка на побезбеден систем за безбедност на канцеларијата.


РАЗГОВАРАЈТЕ СО НАШИОТ ТИМ

Како функционираКлучни решенија

Stronger, simpler print and scan architecture with fewer vulnerabilities.

Заштитете ја вашата канцелариска мрежа

Ние помагаме во спречувањето на штетните ransomware напади и узурпирањето на податоци со изработка на посилно и поедноставно печатење и архитектура за скенирање со помалку слаби точки.

Верувајте ѝ на вашата технологија

Заштитете ги документите со инвестирање во канцелариски алатки со напредни безбедносни можности – без разлика дали станува збор за технологија на Canon или за производи од трети страни кои сме ги тестирале и одобриле.
Canon protect your documents by investing in office tools with advanced security capabilities.
Canon configure your print and scan technology to match the scale and complexity of your business.

Заштитете го вашиот IoT

Користејќи го нашето експертско познавање на поставките на вашите уреди и придружните ризици, ние ќе ја конфигурираме вашата технологија за печатење и скенирање за да одговара на големината и сложеноста на вашиот бизнис.

Пронајдете го вистинското решение

Применувајќи го нашиот широк опсег на безбедносни опции и опции за проверка на корисникот, ќе развиеме најдобро можно решение прилагодено на вашите потреби кое ќе ја содржи вистинската рамнотежа помеѓу ублажувањето на ризиците и ефикасното канцелариско работење.
Get the right balance between risk mitigation and efficient office working
Protect data held on devices at every stage

Одржувајте ја заштитата на вашите уреди

Ние ги штитиме податоците зачувани на уредите во секоја фаза од нивниот циклус – зголемувајќи ја нивната безбедност пред употреба, обезбедувајќи ги за време на нивното користење, како и отстранувајќи или уништувајќи ги податоците доколку се отстранат од канцеларијата.
Откријте нови начини за да го заштитите вашиот бизнис.