VarioPrint i300
Спецификации

Детални спецификации

Технологија

Технологија за печатење

Инк-џет, на барање, пиезоелектрична

Мастило

Пигментно мастило базирано на вода од

Големина на капки

Различно, на повеќе нивоа

Брзина на печатење (слики/мин.)

VarioPrint i300: 300 слики A4 / 153 слики A3 двострано
VarioPrint i300: 175 слики A4 / 94 слики A3 еднострано
VarioPrint i200: 200 слики A4 / 109 слики A3 двострано
VarioPrint i200: 175 слики A4 / 94 слики A3 еднострано

Специјална брзина (слики/мин.)

VarioPrint i300: 200 слики A4 / 107 слики A3 двострано
VarioPrint i300: 168 слики A4 / 94 слики A3 еднострано
VarioPrint i200: 150 слики A4 / 81 слики A3 двострано
VarioPrint i200: 150 слики A4 / 81 слики A3 еднострано

Работен циклус

1.000.000 – 10.000.000 A4 слики/месечно

Резолуција на печатење

600x600 dpi со повеќе нивоа (1200 dpi детектирано)

Хартија

Тежина на хартија

60–300 gsm

Подлоги

Необложени, обработени за инк-џет, обложени за инк-џет, офсет необложени, офсет обложени, картички, NCR

Стандардна конфигурација

1 модул за внес на хартија (PIM), стандарден PIM или PIM Flex XL
1 една единица за редење со висок капацитет

Големини на хартија

203 x 203mm - 488 x 320mm
178 x 254 mm (со изборен водич)
203 x 203 mm - 350 x 500 mm (350 x 508 mm1) со PIM Flex XL

Капацитет за хартија

4.600 листови A4 (80 gsm) со еден PIM
9.200 листови A4 (80 gsm) со два PIM
13.800 листови A4 (80 gsm) со три PIM
23.400 листови A4 (80 gsm) со три PIM и два фаха за хартија

Стандарден модул за внес на хартија (PIM)

Фах за хартија

2 x 600 листови, 2 x 1700 листови (80 gsm) - стандардна конфигурација
2 x 600 листови, 2 x 3300 листови A4 (80 gsm) со два фаха за хартија

Стандарден капацитет на хартија

4600 листови (стандардна конфигурација)
7800 листови A4 со два фаха за хартија

Големина на хартија

203 x 203 mm - 488 x 320 mm
178 x 254 mm (со изборен водич)

Димензии (Ш x Д x В)

922 x 1150 x 716 mm

Тежина

240 kg

Модул за внес на хартија Flex XL

Фах за хартија

2 x 600 листови, 2 x 1650 листови (80 gsm)

Стандарден капацитет на хартија

4500 листови

Големина на хартија

Фах 1 и 2: 203 x 203 mm - 488 x 320 mm
Фах 3 и 4: 203 x 208 mm - 350 x 500 mm

Димензии (Ш x Д x В)

922 x 1150 x 716 mm

Тежина

240 kg

Единица за редење со висок капацитет

Редење

2 x 3.000 листови (80gsm) по единица за редење

Димензии (Ш x Д x В)

899 x 745 x 1040 mm
899 x 1250 x 1040 mm со изваден фах за редење

Тежина

Празен 120 kg, полн 300 kg

Интегрирана единица за монтирање на камера

Внатрешна проверка со камера

Димензии (Ш x Д x В)

305 x 745 x 1040 mm

Тежина

45 kg

PRISMAsync контролор

Network Connectivity

Внатрешно: 1 x 10 Gbit етернет;
Надворешно: 2 x 1 Gbit (10/100/1000 Base-T)
TCP/IP (LPR /LPD, лежиште 9100), статичка IP / автоматска IP (DHCP), IPv4, IPv6 (само во режим за печатење документи)

Јазици за опис на страница

PDF 1.7 (Extension Level 3), PDF-X (поддршка за APPE 4.x RIP), PDF/VT (Level 1), Postscript, PPML 2.2, IPDS IS/3, SRA PCL6

Испраќање задачи

lpr, автоматски папки преку WebDAV, Socket (проследување), JDF/JMF, IPP 2.0, Remote PDF Driver

Протоколи

SNMP v1, SNMP v3, ресурси на централен уред MIB, MIB II, печатач MIB, следење на задачи MIB, управување со задачи MIB (делумно), IEEE 802.1x

Spot Color Libraries

PANTONE+ Solid (обложени и необложени), PANTONE GOE (обложени и необложени), HKS (K,N), HKS (K,N) 3000+, PANTONE+ Solid 336 New (обложени и необложени)

Предуслови за поврзување

Осигурувач за поврзување

230/400 VAC, 100 A; 100-240 VAC, 13-20 A; 100-240 VAC, 13-20 A; 200-240 VAC, 13-20 A; 100-240 VAC, 13-20 A

Потрошувачка на енергија - печатење

14,9 kW

Потрошувачка на енергија - неактивност

7,1 kW

Потрошувачка на енергија - мирување

0,9 kW

Компресиран воздух

5-12 бари, сув и без масло

Вода

Систем за вода со обратна осмоза

Температура во

опкружувањето

Оптимален опсег од 20 до 26°C

Влажност

Оптимален опсег од 30–50%

Шум при работа

Печатење 72 dB, режим на подготвеност 61 dB

Физички податоци*

Должина × Широчина x Висина

8.800 × 2.750 x 2.400 mm

Тежина

Приближно 8500 kg

Галантерија

Печатач

ColorGrip
MICR

Фах за хартија

Втор и трет модул за внес на хартија, стандарден PIM или PIM Flex XL
Два фаха за хартија

Единица за редење со висок капацитет

Втора единица за редење со висок капацитет
Powerlift

Внатрешна завршна обработка

DFD интерфејс
SFD интерфејс

PRISMAsync

DPlink
DocBox
Инструмент табла PRISMAlytics

  1. преку излезниот фах
*Дадени се физички податоци за стандардна конфигурација што содржи еден модул за внес на хартија и една единица за редење со голем капацитет