EFI MarketDirect cross media

Развивајте и испорачувајте извонредни прилагодени комуникации за маркетинг кои се интегрирани преку печатени и дигитални канали.

Побарајте информации

EFI MarketDirect Cross Media

Нова генерација на софтвер за различни медиуми (поранешен DirectSmile)

Тој нуди пакет моќни алатки кои ќе ви помогнат да ја автоматизирате и прилагодите интеракцијата со потрошувачите. Со интегрирање на канали за печатење, е-пошта, интернет, мобилни уреди и за социјални медиуми, MarketDirect нуди една платформа за интеракција со постојните потрошувачи и за привлекување нови потрошувачи.

Next generation cross media software (formerly DirectSmile)

Погледнете ги сите функции

Главни услуги

Директен маркетинг

 • печатење пошта
 • кампањи преку е-пошта
 • PURL линкови
 • SMS

Интернет

 • деловни веб-страници
 • микространици
 • веб-страници за мобилни уреди

Лојалност на потрошувачите

 • списанија
 • повратни информации
 • анкети
 • честитки

Поддршка за продажбата

 • процес за генерирање потенцијални клиенти
 • автоматизирани процеси на продажба

Анализа на пазарот

 • следење на одзивот
 • сегментација
 • корисничко однесување

Маркетинг за настани

 • кампањи за поканување
 • управување со корисници

Key Applications