УСЛУГИ

Управување со комуникациите со потрошувачите преку интернет

Two women and a man sitting in front of a long white desk adorned with PCs compare notes between pieces of paper and a tablet device.

Подобрете го корисничкото доживување со Cloud

Услугата за управување со комуникациите со потрошувачите (CCM) преку интернет опфаќа многу повеќе од само подобрување на печатењето документи; таа претставува чекор кон создавање потполно усогласен пристап што е фокусиран на корисниците и што ги намалува трошоците со цел да го подобри корисничкото доживување.

Управувањето со каналите и процесот на интеграција може да отвори нови можности за вашите деловни комуникации. Преминете на целосно управувана услуга што функционира преку Cloud и искористете ја уникатната апликација CCM Customer од Canon.

Што нудиме

Услуга за обработка

Обработката се поедноставува преку создавање комуникации, од добиените кориснички датотеки со податоци, што ќе бидат прилагодени кон саканиот вид на испорака.

Услуга за испорака

Подготвените датотеки се достапни за да им се вратат на корисниците за понатамошна обработка и/или за испорака на нивните крајни корисници.

Услуга за печатење и испраќање

Трошете повеќе време за најважните активности преку ангажирање на професионалните тимови од Canon за производство и испорака на отпечатените материјали и поштата.

Услуга за е-пошта

На клиентите за крајни корисници им се испраќаат целосно форматирани комуникации преку е-пошта, со можност за следење и прибирање извештаи за одбиени е-пораки.

Од одбивање е-пораки до печатење

Бидете сигурни дека сите комуникации ќе се реализираат автоматски, со испорака на подготвени датотеки за печатење доколку ви бидат одбиени е-пораките или не успеете да ги испратите по неколку обиди.

Методи на испорака

Потполно управувани

Canon ќе управува со податоците што ги добивате и ќе ги обработува, форматира во форма на комуникација и безбедно ќе ги стави на располагање во Cloud.

Обучени ресурси

Нашиот персонал е темелно обучен за претворање на податоците во прилагодени, наменски и усогласени комуникации.

Сервер преку Cloud

Безбеден далечински пристап што нуди CCM-решение без потреба од скапи лиценци или вработување сопствени експерти.

Woman sat on the floor beside a mustard-coloured sofa with open laptop resting on her legs smiles as she looks at her pink smartphone.

Преземете содржина

Two women in soft focus look over a tablet device as downlights glimmer in the foreground.

Повеќеканална испорака

Зголемете ги можностите за испорака и намалете ги трошоците за ресурси со платформата за управување со комуникациите со потрошувачите што се управува преку една точка на контакт - на самата локација и преку Cloud.

Искористете ја технологијата за да го подобрите корисничкото доживување, со помош на платформата за управување преку Cloud.


Новите системи, како што е платформата за комуникации на Canon, се незаменливи за задржување на постоечките и новите потрошувачи.

- Markus Stricker, управен директор, MSP

Слични услуги и решенија

Close-up of a man resting his left hand on a laptop keyboard while holding a mobile phone in his right hand, with out of focus background.

Управување со комуникациите со потрошувачите

Откријте нови начини за комуникација со клиентите користејќи ги нашите решенија за дигитална комуникација.

Откријте нов начин на работа со деловните услуги што ги нуди Canon.

РАЗГОВАРАЈТЕ СО НАШИОТ ТИМ