Boost your business by talking to customers more effectively.

Комуникации со клиенти

Унапредете го вашиот бизнис со поефикасна комуникација со клиентите.

Комуникацијата со клиентите е витален дел од секоја организација, но доколку тој процес не еволуира може да има сериозно влијание на вашиот успех.

Денешните клиенти очекуваат компаниите да им ги достават информациите што ги сакаат во време и на уред по нивен избор.

Предностите од подобрата комуникација со клиентите

Retain customers Retain customers

Задржете ги клиентите

Со создавање на нови, поперсонализирани комуникации

Strengthen branding Strengthen branding

Подобрете го брендот

Преку посигурна и повеќеканална испорака на пораките

Improve efficiency Improve efficiency

Подобрете ја ефикасноста

Со тоа што бизнисот ќе создава содржини за клиентите наместо IT

Speed up time to market Speed up time to market

Скратете го времето за стигнување до пазарот

Преку интегрирање на податоци од застарените системи

Управување со клиенти и комуникации: нов пристап

This solution has improved operational productivity and increased our responsiveness to customers
Ова решение ја подобри работната продуктивност и го зголеми нашиот одзив кон клиентите.

Alan Watson

Менаџер за односи, Aegon UK

Предизвикот

Меѓународната компанија за осигурување Aegon сакаше да го подобри начинот на кој комуницираше со своите 2 милиони корисници во Велика Британија. Покрај подготовката за премин од печатено кон дигитално, компанијата сакаше да ги намали трошоците преку давање работа на надворешни субјекти, притоа подобрувајќи ја безбедноста на податоците и можностите за ревизија.

This solution has improved operational productivity and increased our responsiveness to customers
We helped Aegon develop a state-of-the-art inbound and outbound mail processing system

Решението

Му помогнавме на Aegon да развие модерен систем за обработка на влезната и излезната пошта, со автоматизирани работни процеси за документите и електронско складирање. Овој рационализиран систем за управување со документи беше поставен во еден нов, наменски објект, под раководство на Canon.

Придобивки

Нашето надворешно решение за комуникација со клиентот доведе до 50% побрза обработка на поштата и вкупно намалување на трошоците од 25%. Покрај тоа што му помогна на Aegon да премине од печатено кон дигитално, решението исто така ја подобри контролата на печатените материјали и податоците и ѝ овозможи на компанијата да постигне усогласеност со регулативите.

Customer Communications solution led to 50% faster mail processing and a total 25% cost reduction.

Откријте нови начини за поефикасна комуникација со клиентите.


РАЗГОВАРАЈТЕ СО НАШИОТ ТИМ

Како функционира

Откријте нови начини за комуникација со клиентите користејќи ги нашите решенија за дигитална комуникација.

Слични решенија