УСЛУГИ

Софтвер како услуга

Woman with hand on her hip stands over another woman working at a large computer screen in an office warehouse setting.

Оптимизирајте го вашиот екосистем на услуги за документи

Извлечете максимум од работата во секое време и на секое место со искористување на моќта на софтверските апликации на Cloud.

Софтверот Saas на Canon нуди најдобри софтверски алатки за снимање документи, обработка и печатење за вашата компанија, за денес и за во иднина. Тој е дизајниран да се интегрира беспрекорно со мрежни печатачи, скенери и повеќефункционални уреди од Canon за да можете да создадете модерно работно опкружување со максимална продуктивност за работа и заштита на опремата. Освен тоа, придобивките од управувањето со документи ги минимизираат работните трошоци.

Што нудиме

Лесно скенирање на документи

uniFLOW Online овозможува едноставни работни процеси за скенирање преку опции за класификација и снимање слики, вклучувајќи и технологии за оптичко препознавање на знаци (OCR).

Безбедно управување со документи

Ова е најсовремениот софтвер за контрола и управување со документи на Canon. Тој се одликува со највисоко ниво на безбедност и усогласеност за вашето деловно работење.

Едноставно печатење документи

Искористете го целосниот потенцијал на канцелариските повеќефункционални уреди (печатење-скенирање-копирање-факс) така што ќе ги комбинирате со достапен софтвер за управување со печатењето преку Cloud.

Софтвер за инфраструктура на интернет на нештата

Со нашите канцелариски уреди за интернет на нештата (IoT), што се обезбедуваат и управуваат со софтверски алатки преку Cloud, може да ракувате самостојно (доколку ги купите) или со нив да ракува компанијата Canon.

Бесплатни опции

Поедноставете ја интеграцијата на нови технологии и добијте напреден канцелариски софтвер преку софтверот на Cloud од Canon, вклучувајќи и опции што може да ги пробате пред да ги купите и бесплатни опции.

Уреди што се подготвени за поврзување

Искористете ги веднаш придобивките што ги нуди нашиот најнов екосистем на канцелариски софтвер, со уреди што се испорачуваат подготвени за поврзување со софтверските апликации од Canon преку Cloud.

Можности

Едноставно, интуитивно, моментално вклучување

Поврзете се на интернет за многу кратко време со софтверот што располага со многубројни опции за конфигурирање и што функционира беспрекорно со уредите од Canon.

Најсовремен софтвер

Напредни решенија за документи што ќе го подобрат начинот на кој вашиот тим ги користи и обработува документите.

Тестирање на безбедноста

Елиминирајте ги новите кибернетички закани преку тестирање на безбедноста на екосистемот на услуги за документи во работното опкружување.

A senior businessman and woman discuss notes while sat next to a white PC and mouse on a glossy white desk.
Бидете подготвени за процесите за документи во иднина со софтверот од Canon како решение за услуги

Поврзани производи

A woman points out something to a colleague standing next her as a team sits round a desk working at their computer screens.

uniFLOW Online

Обновете ја контролата врз деловното печатење за да ги намалите трошоците и да обезбедите усогласеност.

Computer screen with white background and ‘Therefore’ logo in grey lettering with three bright green dots in and around the letter O.

Therefore

Складирајте, управувајте, обработувајте и пристапувајте до безбедни информации на едноставен начин - од секоја локација и во секое време.

Close-up of a woman’s hand holding a red pen and pointing to a large computer screen made up of pie charts and graphs.

Деловен софтвер

Поедноставете ја обработката, подобрете ја продуктивноста и зголемете ја безбедноста со нашите софтверски решенија.

Искористете го професионалното искуство на Canon за да ги подобрите вашите деловни процеси

РАЗГОВАРАЈТЕ СО НАШИОТ ТИМ