Critical document governance. Ensure critical documents are sent to the right place at the right time

Управување со важни документи

Бидете сигурни дека важните документи се праќаат на вистинското место во вистинското време.

Како организација, потребен ви е брз и ефикасен начин да создавате и да испраќате важни документи, како во внатрешни, така и во надворешни рамки

Ако важните документи не се испратат правилно, тоа може да влијае на вашата компанија од комерцијален и од правен аспект и да му наштети на вашиот углед.

Придобивки од нашето решение за управување со важни документи

More efficient delivery More efficient delivery

Поефикасна испорака

Помалку неисправни испораки на документите бидејќи секој процес се проверува

Faster error correction Faster error correction

Побрза корекција на грешките

Грешките и неисправностите може побрзо да се идентификуваат и исправат

Stronger compliance Stronger compliance

Подобра усогласеност

Евиденцијата и архивирањето ви помагаат да ги задоволите барањата за усогласеност и регулаторните барања

Better monitoring Better monitoring

Подобро следење

Може да се добие доказ за испораката и да се провери нејзината прецизност

Решение кое носи вистинска промена

A critical document governance solution that delivers real change
Создадовме сигурен и долготраен стандард со високи перформанси за процесите, притоа намалувајќи ги трошоците.

Водечка компанија за животно осигурување

Предизвикот

Една водечка компанија за животно осигурување бараше начин за да се осигура дека важните деловни документи се испратени на вистинските приматели. Покрај задоволувањето на потребите на клиентите за заштита на податоците, решението требаше да обезбеди идна интеграција на новите процеси и формати на печатење.

A critical document governance solution that delivers real change
Using Canon’s Critical Document management platform enabled the company to automate and control critical document workflows

Решението

Користејќи ја платформата на Canon за управување со важни документи, компанијата ги автоматизираше работните процеси со важните документи и презеде целосна контрола врз нив. Ова решение исто така ја подготви компанијата за интеграцијата во иднина на новите процеси и формати на печатење.

Придобивки

Целосниот преглед врз документите кои се важни за бизнисот ѝ овозможи на компанијата да го усогласи својот систем за обработка на документите во однос на квалитетот и регулаторните барања. Компанијата исто така заштеди €150.000 годишно со намалување на трошоците за поштарина.

Canon’s Critical Document system made the company fully compliant

Откријте како подоброто управување со информациите може да го трансформира вашиот бизнис.


РАЗГОВАРАЈТЕ СО НАШИОТ ТИМ

Како функционира

Откријте нови начини за да заштедите време и пари со нашите иновативни алатки за управување со податоците.

Слични решенија